ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 23/8/2010
Τίτλος:
Περιγραφή: Προκήρυξη μίας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Μέθοδοι Βελτιστοποίησης Συστημάτων Παραγωγής και Υπηρεσιών». Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων: 29 Οκτωμβρίου 2010.
Link1: http://www.mie.uth.gr/n_page.asp?id=17
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή