ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 7/2/2018
Τίτλος: Αναβολή μαθήματος "Μέθοδος Πεπερασμένων Στοιχείων"-Αναπληρώσεις
Περιγραφή: Ανακοινώνουμε ότι οι διαλέξεις του μαθήματος «Μέθοδος Πεπερασμένων Στοιχείων» του 6ου εξαμήνου με τον κ. Καραμάνο θα αρχίσουν την Πέμπτη 1/3/2018.
Οι αναπληρώσεις των μαθημάτων θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 2/3 και ώρα 14:00μ.μ.-17:00μ.μ. και την Παρασκευή 9/3 και ώρα 14:00μ.μ.-17:00μ.μ. στην αίθουσα Προκάτ Α2. 
Τα υπόλοιπα έκτακτα μαθήματα θα οριστούν μετά από συνεννόηση με τους φοιτητές, μετά τις ημερομηνίες αυτές.
 
Από τη Γραμματεία
Link1:
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή