ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 24/1/2018
Τίτλος: Ακύρωση συμπληρωματικής εξέτασης του μαθήματος "Οργάνωση και Διοίκηση Εργοστασίων"
Περιγραφή: Ακυρώνεται η συμπληρωματική εξέταση του μαθήματος "Οργάνωση και Διοίκηση Εργοστασίων" την Πέμπτη 25/1/2018  και ώρα 15:15μ.μ.

Ο Διδάσκων 
Γεώργιος Σαχαρίδης
Link1:
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή