ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 10/1/2018
Τίτλος: Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι
Περιγραφή:  
Σας ενημερώνουμε ότι έχουν οριστεί οι Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι για το έτος 2018  με σκοπό την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς όλους τους φοιτητές.
Link1: files/acadvisors2018.pdf
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή