ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 21/12/2017
Τίτλος: Εξεταστέα ύλη Αγγλικών και παρουσιάσεις
Περιγραφή: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
Η ύλη για τις εξετάσεις είναι από το βιβλίο: σελίδες 6-93.
 
Όλοι οι φοιτητές του πρώτου έτους να δηλώσουν μέχρι τις 15 ΙΑΝΟΥΡΙΟΥ τις ομάδες τους [μέχρι 3 άτομα]  για τις παρουσιάσεις τους στα ΑΓΓΛΙΚΑ Ι. 
Όλοι οι φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να παρουσιάσουν, διαφορετικά δεν έχουν δικαίωμα να εξεταστούν στα Αγγλικά ΙI.
 
Η Διδάσκουσα,
Όλγα Κεχαγιά
 
Link1:
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή