ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 4/12/2017
Τίτλος: Θέση εργασίας Μηχανολόγου Μηχανικού
Περιγραφή: Εταιρεία στη περιοχή Νεοχωρούδας Θεσσαλονίκης ζητάει για άμεση πρόσληψη:
Μηχανολόγο Μηχανικό με εμπειρία στη συντήρηση μηχανολογικού εξοπλισμού και  βιομηχανικής παραγωγής.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: olgatzav@gmail.com
Τηλέφωνο επικοινωνίας:6983752049
Link1:
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή