ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 29/9/2017
Τίτλος: ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή: Σας ενημερώνουμε ότι οι δηλώσεις μαθημάτων των πρωτοετών φοιτητών θα πραγματοποιούνται από 29/9/2017 έως και 8/10/2017 μέσω του συστήματος της «Ηλεκτρονικής Γραμματείας». Οι φοιτητές μπορούν να έχουν πρόσβαση στην υπηρεσία από την κεντρική σελίδα του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών (www.mie.uth.gr) και αφού έχουν ενεργοποιήσει του κωδικούς τους.
Οι πρωτοετείς φοιτητές δηλώνουν πρώτα την ξένη γλώσσα από τις ομάδες μαθημάτων και στη συνέχεια τα πέντε υποχρεωτικά μαθήματα του 1ου εξαμήνου.
 
Προσοχή! Η πρόσβαση στο σύστημα της «Ηλεκτρονικής Γραμματείας» γίνεται μόνο από το εσωτερικό δίκτυο του πανεπιστημίου. Η πρόσβαση από δίκτυα εκτός του πανεπιστημίου είναι δυνατή με τη χρήση εικονικού ιδιωτικού δικτύου VPN. Οδηγίες για την εγκατάσταση, ρύθμιση και χρήση του VPN βρίσκονται στην ιστοσελίδα http://www.noc.uth.gr/?q=el/node/181
 
Από τη Γραμματεία
 
Link1:
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή