ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 29/9/2017
Τίτλος: Έναρξη μαθημάτων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
Περιγραφή: Σας ενημερώνουμε ότι η έναρξη των μαθημάτων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 9 Οκτωβρίου 2017. Το ωρολόγιο πρόγραμμα θα αναρτηθεί προσεχώς στην ιστοσελίδα του Τμήματος.
Link1:
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή