ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 28/9/2017
Τίτλος: ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή: Η υποδοχή των πρωτοετών φοιτητών του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του ΤΜΜ για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 4 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 13:15 μ.μ. στο Αμφιθέατρο του Τμήματος.

Από τη Γραμματεία
Link1:
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή