ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 25/9/2017
Τίτλος: ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
Περιγραφή: Οι πρωτοετείς φοιτητές που κατά την ηλεκτρονική τους εγγραφή στην εφαρμογή του ΥΠ.Π.Ε.Θ. δεν συμπλήρωσαν το Ατομικό Στατιστικό Δελτίο Φοιτητή-Σπουδαστή, καλούνται να το συμπληρώσουν υποχρεωτικά στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://elstatweb.statistics.gr/deltio_fititi/deltio_fititi_login.jsp

Από τη Γραμματεία
Link1:
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή