ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 25/9/2017
Τίτλος: ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή: Η Γραμματεία του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ενημερώνει ότι:
Οι πρωτοετείς φοιτητές, εφόσον έχουν ολοκληρώσει την ηλεκτρονική τους εγγραφή, θα πρέπει από σήμερα 25/9/2017 έως και 5/10/2017 να καταθέσουν (αυτοπροσώπως ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ή ταχυδρομικώς) στην Γραμματεία του Τμήματος τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1) Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής (με γνήσιο της υπογραφής μόνο στην περίπτωση αποστολής ταχυδρομικώς)
2) Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
3) Μια έγχρωμη φωτογραφία τύπου ταυτότητας

Ο φάκελος των δικαιολογητικών μπορεί να αποσταλεί και ταχυδρομικώς ή μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφοράς στην παρακάτω διεύθυνση:
Γραμματεία Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Πεδίον Άρεως
Τ.Κ. 38334, Βόλος


Προσοχή: H Γραμματεία δέχεται τις ανωτέρω ημερομηνίες από 10.00 π.μ-14.00 μ.μ.
Link1:
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή