ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 14/9/2017
Τίτλος: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ-ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ Η ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΡΑΤΩΝ -ΜΕΛΩΝ Ε.Ε
Περιγραφή: Η προθεσμία εγγραφής των υποψηφίων που εισήχθησαν στο Τμήμα με την ειδική κατηγορία των αλλοδαπών-αλλογενών και τους αποφοίτους Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων Κρατών-Μελών της. Ε.Ε. ορίζεται από 22 Σεπτεμβρίου 2017 έως και 29 Σεπτεμβρίου 2017.
Link1: files/prothesmia.pdf
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή