ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 2/6/2010
Τίτλος:
Περιγραφή: Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας προκήρυξε μια νέα θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Λέκτορα στο γνωστικό αντικείμενο «Μη Γραμμικά Σύνθετα Υλικά-Θεωρίες Ομογενοποίησης» στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών. Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 2 Σεπτεμβρίου 2010.
Link1: http://www.mie.uth.gr/n_page.asp?id=17
Link2: http://www.uth.gr/static/miscdocs/jobpost/20100602_Prokirixi_DEP.doc
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή