ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 24/8/2017
Τίτλος: Βάση Εισαγωγής 2017
Περιγραφή: Το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοίνωσε ότι η βάση εισαγωγής στο Τμήμα από τις πανελλαδικές εξετάσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 είναι 16.455 μόρια σημειώνοντας πτώση 531 μόρια σε σχέση με το προηγούμενο έτος που η βάση εισαγωγής ήταν 16.986 μόρια.
Link1:
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή