ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 25/5/2010
Τίτλος:
Περιγραφή: Η αξιολόγηση των μαθημάτων του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών και του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών από τους φοιτητές έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί από την Τρίτη 1 Ιουνίου μέχρι και την Παρασκευή 11 Ιουνίου, 2010. Η αξιολόγηση γίνεται ηλεκτρονικά στην αίθουσα Η/Υ. Οι διδάσκοντες συνοδεύουν τους φοιτητές στην αίθουσα Η/Υ, ώστε να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή και στη συνέχεια αποχωρούν. Η διαδικασία αξιολόγησης εποπτεύεται από τα μέλη ΕΤΕΠ, κκ. Καραμούστο και Λυχναρόπουλο. Οι διδάσκοντες καλούνται να επικοινωνήσουν μαζί τους για να προγραμματίσουν την ημερομηνία και ώρα αξιολόγησης.
Link1:
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή