ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 6/7/2017
Τίτλος: Ημερομηνία ορκωμοσίας Ιουλίου
Περιγραφή: Ανακοινώνεται ότι η ορκωμοσία των αποφοίτων του ΠΠΣ, ΠΜΣ και ΠΔΣ του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών θα πραγματοποιηθεί την 19η Ιουλίου 2017 και ώρα 10:00 π.μ. στο Αμφιθέατρο του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης του Π.Θ.
 
Link1:
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή