ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 29/5/2017
Τίτλος: Αλλαγή ημερομηνίας εξέτασης του μαθήματος «Ρεολογία και Μορφοποίηση Πολυμερών Υλικών»
Περιγραφή: Η εξέταση του μαθήματος «Ρεολογία και Μορφοποίηση Πολυμερών Υλικών» του 8ου εξαμήνου με τον κ. Παπαθανασίου αντί για την Πέμπτη 8/6/2017 και ώρα 12:00 μ.μ., θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 23/6/2017 και ώρα 15:15 μ.μ. στο Αμφιθέατρο του Τμήματος.

Από τη Γραμματεία
Link1:
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή