ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 4/9/2017
Τίτλος: Παράταση Πρόσκλησης Υποβολής Υποψηφιοτήτων στο ΠΜΣ του ΤΜΜ για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018
Περιγραφή: Σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων στο ΠΜΣ του ΤΜΜ για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 παρατείνεται έως την 5η/9/2017.
Link1: files/prokpms30-9-2017.pdf
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή