ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 29/3/2017
Τίτλος: Αναβολή μαθήματος "Βιοτεχνολογία και Εμβιομηχανική"
Περιγραφή: Το μάθημα "Βιοτεχνολογία και Εμβιομηχανική" της Πέμπτης 30/03 δε θα πραγματοποιηθεί για λόγους υγείας. Θα οριστεί μια ημερομηνία αναπλήρωσης, μετά το Πάσχα.
Το μάθημα της Τρίτης (solidworks) 04/04 θα πραγματοποιηθεί κανονικά.

Η διδάσκουσα 
Μπρούζγου Αγγελική
Link1:
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή