ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 21/3/2017
Τίτλος: Αναβολή μαθημάτων "Φυσική" & "Διαφορικές Εξισώσεις με Μερικές Παραγώγους"
Περιγραφή: Σας ενημερώνουμε ότι τα μαθήματα "Φυσική" του 2ου εξαμήνου και "Διαφορικές Εξισώσεις με Μερικές Παραγώγους" του 4ου εξαμήνου δε θα διεξαχθούν την Πέμπτη 23/3/2017 και την Παρασκευή 24/3/2017 αντίστοιχα.
Αναπλήρωση των μαθημάτων θα πραγματοποιηθεί κατόπιν συνεννόησης με τον διδάσκοντα.
Link1:
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή