ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 7/3/2017
Τίτλος: Αναβολή & Αναπλήρωση μαθήματος "Εφαρμογές Μετάδοσης Θερμότητας"
Περιγραφή: Σας ενημερώνουμε ότι το μάθημα "Εφαρμογές Μετάδοσης Θερμότητατας" του 6ου εξαμήνου δε θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 10/2/2017.
Το μάθημα θα αναπληρωθεί την Πέμπτη 16/3/2017 και ώρα 18.00-20.00 μ.μ. στην αίθουσα Προκάτ Α3.
Link1:
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή