ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 2/3/2017
Τίτλος: Αλλαγή αίθουσας του μαθήματος "Εφαρμογές Μετάδοσης Θερμότητας"
Περιγραφή: Σας ενημερώνουμε ότι το μάθημα "Εφαρμογές Μετάδοσης Θερμότητας" του 6ου εξαμήνου με διδάσκοντα τον κ. Τάντο θα διεξάγεται κάθε Πέμπτη & Παρασκευή στην αίθουσα Προκάτ Α3.

Από τη Γραμματεία
Link1:
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή