ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 14/2/2017
Τίτλος: Αλλαγές στις Δηλώσεις Μαθημάτων του ΠΜΣ
Περιγραφή: Σας ενημερώνουμε ότι αλλαγές στις Δηλώσεις Μαθημάτων του ΠΜΣ θα πραγματοποιούνται μέχρι και την Τρίτη 28/2/2017 μέσω του συστήματος της "Ηλεκτρονικής Γραμματείας"
Link1:
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή