ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 10/2/2017
Τίτλος: Έναρξη διδασκαλίας μαθήματος "Μηχανική Συμπεριφορά & Δομικός Σχεδιασμός Αγωγών Μεταφοράς  Υδρογονανθράκων"
Περιγραφή: Σας ενημερώνουμε ότι η διδασκαλία του μεταπτυχιακού μαθήματος "Μηχανική Συμπεριφορά και Δομικός Σχεδιασμός Αγωγών Μεταφοράς  Υδρογονανθράκων" με διδάσκοντα τον Καθηγητή κ. Καραμάνο Σπυρίδωνα θα αρχίσει την Τετάρτη 1η Μαρτίου 2017.
Τα μαθήματα της 15ης/2/2017 & 22ας/2/2017 θα αναπληρωθούν κατόπιν συνεννόησης με τον διδάσκοντα.
Link1:
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή