ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 10/2/2017
Τίτλος: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ
Περιγραφή: Ενημερώνουμε ότι η παρουσίαση των κατευθύνσεων για τους φοιτητές του 6ου εξαμήνου θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 15/2/2017 και ώρα 13:15 μ.μ. στο Αμφιθέατρο του Τμήματος.

Από τη Γραμματεία
Link1:
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή