ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 3/10/2016
Τίτλος: Αλλαγή Δήλωσης Μαθημάτων ΠΜΣ
Περιγραφή: Σας ενημερώνουμε ότι αλλαγές στις Δηλώσεις Μαθημάτων του ΠΜΣ θα πραγματοποιούνται μέχρι και τη Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2016 μεσω του συστήματος "Ηλεκτρονική Γραμματεία".
Link1:
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή