ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 30/9/2016
Τίτλος: Υποδοχή Φοιτητών ΠΜΣ
Περιγραφή: Η υποδοχή των  φοιτητών του  Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΤΜΜ για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 16.30 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Τμήματος.
Link1:
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή