ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 16/9/2016
Τίτλος: Έναρξη μαθημάτων ΠΠΣ & ΠΜΣ
Περιγραφή: Σας ενημερώνουμε ότι η έναρξη των μαθημάτων του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών και του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2016.
 
Το ωρολόγιο πρόγραμμα του ΠΠΣ και του ΠΜΣ θα αναρτηθεί προσεχώς στην ιστοσελίδα του Τμήματος. 
 
Link1:
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή