ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 12/9/2016
Τίτλος: Εγγραφές πρωτοετών-Ημερομηνίες κατάθεσης δικαιολογητικών στη Γραμματεία
Περιγραφή: Η Γραμματεία του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ενημερώνει ότι:
Οι πρωτοετείς φοιτητές, εφόσον έχουν ολοκληρώσει την ηλεκτρονική τους εγγραφή, θα πρέπει από σήμερα 12/9/2016 έως και 23/9/2016 να καταθέσουν (αυτοπροσώπως ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ή ταχυδρομικώς) στην Γραμματεία του Τμήματος τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1) Εκτυπωμένη ηλεκτρονική αίτηση προεγγραφής
2) Εκτυπωμένο ατομικό στατιστικό δελτίο φοιτητή
3) Φωτοαντίγραφο απολυτηρίου Λυκείου
4) Φωτοαντίγραφο βεβαίωσης συμμετοχής στις πανελλαδικές εξετάσεις
5) Δύο (2) έγχρωμες φωτογραφίες τύπου ταυτότητας
6) Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

Ο φάκελος των δικαιολογητικών μπορεί να αποσταλεί και ταχυδρομικώς ή μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφοράς στην παρακάτω διεύθυνση:
Γραμματεία Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Πεδίον Άρεως
Τ.Κ. 38334, Βόλος


Προσοχή: H Γραμματεία δέχεται τις ανωτέρω ημερομηνίες από 10.00 π.μ-14.00 μ.μ.
Link1:
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή