ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 10/11/2009
Τίτλος:
Περιγραφή: Προκήρυξη 4 θέσεων διδασκόντων Π.Δ. 407/80 για το εαρινό εξάμηνο του ακ. έτους 2009-2010, στα μαθήματα 1. Τριβολογία, 2. Αστοχίες Μηχανολογικών Στοιχείων και Κατασκευών, 3. Εφαρμοσμένη Στατιστική ΙΙ και 4. Εφαρμογές Μετάδοσης Θερμότητας. Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων: 20 Νοεμβρίου 2009.
Link1: Προκήρυξη
Link2: files/Πρόσκληση_Ενδιαφέροντος_407.pdf
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή