ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 20/4/2016
Τίτλος: Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα
Περιγραφή: Ενημερώνουμε ότι η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα έχει ξεκινήσει και τα δικαιολογητικά είναι αναρτημένα στην κεντρική ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου http://www.uth.gr/students/student-welfare/stegasi.
Ως εκ τούτου οι φοιτητές μπορούν να αιτηθούν την έκδοση του Πιστοποιητικού Καλής Επίδοσης.

Υπενθυμίζεται ότι:
α) Οι δικαιούχοι του Στεγαστικού Επιδόματος ακαδ. έτους 2015-2016 μπορούν να υποβάλουν τη σχετική αίτηση όταν θα έχουν στη διάθεσή τους το εκκαθαριστικό σημείωμα του φορολογικού έτους 2015 (εισοδήματα 2015).
β) Δεν τίθεται προθεσμία για την υποβολή της σχετικής αίτησης. Ως εκ τούτου, οι δικαιούχοι δύνανται να υποβάλουν την αίτηση για τη χορήγηση του εν λόγω επιδόματος οποτεδήποτε μέχρι την παραγραφή, της κατά του Δημοσίου, απαίτησής του.

Προσοχή: δικαίωμα αίτησης στεγαστικού επιδόματος έχουν αποκλειστικά και μόνο οι φοιτητές που φοιτούν για την απόκτηση πρώτου πτυχίου ανεξαρτήτως του τρόπου εισαγωγής τους στο Πανεπιστήμιο.
Link1: http://www.uth.gr/students/student-welfare/stegasi
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή