ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 7/3/2016
Τίτλος:
Περιγραφή: Σύμφωνα με το υπ’αριθμ. πρωτ. 135/7-3-2016 έγγραφο της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής απαιτείται να παραδοθούν μέχρι την Παρασκευή 11.3.2016 τα ονοματεπώνυμα των φοιτητών που πρόκειται να ορκιστούν την 1η Απριλίου 2016.
Επομένως, παρακαλούνται οι φοιτητές όλων των Προγραμμάτων Σπουδών (ΠΠΣ, ΠΜΣ & ΠΔΣ) που πρόκειται να ορκιστούν να ενημερώσουν τη Γραμματεία μέχρι την Παρασκευή 11.3.2016 και ώρα 12.00 διαφορετικά δε θα μπορέσουν να συμμετάσχουν στην τελετή ορκωμοσίας.
Link1:
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή