ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 13/10/2009
Τίτλος:
Περιγραφή: Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας προκήρυξε μια νέα θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή ή Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Επιστήμη και Τεχνολογία της Καύσης στη Μηχανολογία» στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών. Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 9 Δεκεμβρίου 2009
Link1: http://www.mie.uth.gr/n_page.asp?id=17
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή