ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 1/4/2015
Τίτλος:
Περιγραφή: Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων: Παρασκευή, 19 Ιουνίου 2015.
Link1: files/prokirisksi_pms_2015-16.pdf
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή