ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 30/3/2015
Τίτλος:
Περιγραφή: Παρακαλούνται οι φοιτητές που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης κατά τους καλοκαιρινούς μήνες του 2015 να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος για ενημέρωσή τους.

Οι αιτήσεις των φοιτητών θα πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά στο site της Πρακτικής Άσκησης (www.pa.uth.gr) μέχρι την Παρασκευή 24/4/2015.

Tα έντυπα εκδήλωσης ενδιαφέροντας για τους φοιτητές και τις επιχειρήσεις θα πρέπει να κατατεθούν στη Γραμματεία του Τμήματος μέχρι 30/4/2015.

Πληροφορίες:
κα Δουλκιαρίδη Αλεξάνδρα
Γραμματεία Τμήματος
Link1:
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή