ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 27/11/2014
Τίτλος: 10th Conference on Stochastic Models of Manufacturing and Service Operations (SMMSO 2015)
Περιγραφή:

Ο Τομέας Οργάνωσης Παραγωγής και Βιομηχανικής Διοίκησης του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας διοργανώνει το διεθνές συνέδριο "10th Conference on Stochastic Models of Manufacturing and Service Operations (SMMSO 2015)" που θα γίνει στον Βόλο, στις 1-6 Ιουνίου, 2015.

Ο σκοπός του SMMSO 2015 είναι να παρουσιάσει ερευνητικά αποτελέσματα αιχμής στην ανάπτυξη και ανάλυση στοχαστικών προτύπων για τον σχεδιασμό, συντονισμό και έλεγχο λειτουργιών συστημάτων παραγωγής και υπηρεσιών που υπόκεινται σε απρόβλεπτες μεταβολές και διακοπές.

Link1: ιστοσελίδα SMMSO 2015
Link2: προηγούμενα συνέδρια SMMSO
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή