ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 27/9/2023
Τίτλος: Παράταση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών ταυτοποίησης 1ετών φοιτητών
Περιγραφή: Ενημερώνουμε τους πρωτοετείς φοιτητές ότι η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών ταυτοποίησης παρατείνεται έως την Παρασκευή 6/10/2023.

Από τη Γραμματεία
Link1:
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή