ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 21/9/2023
Τίτλος: Ανακοίνωση για παράταση εγγραφών των φοιτητών και φοιτητριών με αναπηρία και/ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στην ΠΡΟΣΒΑΣΗ!
Περιγραφή:
Link1: Ανακοίνωση για παράταση εγγραφών στη ΠΡΟΣΒΑΣΗ
Link2: Αφίσα για παράταση εγγραφών
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή