ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 17/7/2023
Τίτλος: Εξέταση Γερμανικής Γλώσσας Σεπτεμβρίου
Περιγραφή:  Η εξέταση των 4 μαθημάτων  "Γερμανικά Ι" εως και και "Γερμανικά ΙV" για την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου  θα πραγματoποιηθεί μέσω υποβολής γραπτής εργασίας στην ηλ. τάξη του αντίστοιχου μαθήματος.

Η ανάρτηση των εργασιών θα είναι δυνατή από 4. Σεπτεμβρίου  έως και 22. Σεπτεμβρίου 2023.

Οι φοιτητές/ -τριες θα μπορούν να ενημερώνονται σχετικά  με τα προτεινόμενα θέματα και τις προδιαγραφές της εργασίας στην ηλ. τάξη των αντίστοιχων μαθημάτων στο πεδίο "Ανακοινώσεις" μετα τις 25.08.2023.

Για κάθε άλλη διευκρίνιση μπορούν να επικοινωνούν μαζί μου  στην ηλ.Δνση:
evpap@uth.gr
Link1:
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή