ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 30/6/2023
Τίτλος: ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2022-2023
Περιγραφή:

Ενημερώνουμε τους/τις φοιτητές/τριες του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ότι οι αιτήσεις χορήγησης στεγαστικού επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά από την Παρασκευή  30  Ιουνίου 2023  έως και την Πέμπτη 3 Αυγούστου 2023, μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας,  Θρησκευμάτων και Αθλητισμού,

στην ειδική εφαρμογή για το στεγαστικό επίδομα .https://stegastiko.minedu.gov.gr,

Σε όσες αιτήσεις απαιτηθεί από τους δικαιούχους η προσκόμιση πρόσθετων δικαιολογητικών για την αξιολόγηση της αίτησης,  να αποστέλλονται ταχυδρομικά ή ηλεκτρονικά

εντός 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης  στις αρμόδιες υπηρεσίες της Φοιτητικής Μέριμνας του Π.Θ.  https://www.uth.gr/zoi/foititiki-merimna/merimna-epikoinonia.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Να γίνεται οριστική υποβολή των αιτήσεων όπου θα εμφανίζεται ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης και η ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Σας επισυνάπτουμε την αρ. πρωτ. 71894/Ζ1/29-06-2023 Εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού  προς ενημέρωσή σας.

 

Aπό τη Δ/νση Φοιτητικής Μέριμνας
Η Αν. Προϊσταμένη Μαρία Κουκουβάνη

Link1:
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή