ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 16/6/2023
Τίτλος: Ακύρωση εκλογικής διαδικασίας λόγω μη υποβολής υποψηφιοτήτων για την ανάδειξη εκπροσώπων των φοιτητών στη ΣΤ
Περιγραφή:
Link1: files/526diavgeia.pdf
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή