ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 12/6/2023
Τίτλος: Καθορισμός διαδικασίας της ηλεκτρονικής επισημείωσης (e-Apostille) σύμφωνα με τη Σύμβαση της Χάγης
Περιγραφή:
Link1: files/FEK3511.pdf
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή