ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 9/6/2023
Τίτλος: ΑΛΛΑΓΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
Περιγραφή: Σας ενημερώνουμε ότι η εξέταση των μαθημάτων: 

"ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ" , "ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Ι" ΚΑΙ "ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ"

θα διεξαχθεί στο αμφιθέατρο του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης και αν οι θέσεις δεν επαρκούν και στο αμφιθέατρο Tμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών.
Link1:
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή