ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 6/6/2023
Τίτλος: Ενημέρωση για διαδικασία και τρόπο εξέτασης εγγεγραμμένων φοιτητών στην "ΠΡΟΣΒΑΣΗ"
Περιγραφή: Παρακαλούνται οι φοιτητές που είναι εγγεγραμμένοι στη δομή "ΠΡΟΣΒΑΣΗ" και επιθυμούν
στην εξεταστική του εαρινού  εξαμήνου να εξεταστούν με διαφορετικό τρόπο πέραν του
συμβατικού, να το δηλώσουν στη Γραμματεία του Τμήματος, στην κα Σταμάτογλου Χρυσούλα, στο e-mail: cstamatoglou@uth.gr, μέχρι την Πέμπτη 8 Ιουνίου 2023.

Από τη Γραμματεία
Link1:
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή