ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 3/5/2023
Τίτλος:  "Ημερίδα Ενημέρωσης για τη Δράση Διδακτορικά Δίκτυα των Marie Skłodowska-Curie Actions" 
Περιγραφή: Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (EKT) και το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) της Κύπρου σας προσκαλούν στη διαδικτυακή "Ημερίδα Ενημέρωσης για τη Δράση Διδακτορικά Δίκτυα των Marie Skłodowska-Curie Actions" που διοργανώνουν την Πέμπτη 11 Μαΐου 2023 (10:00-13:00).
Link1: http://r.m.ekt.gr/mk/mr/rvuFO9NJp4qQeKxkq6IUnlZFuozgr6rjIk65endwloG6mNuvlFiNgRzB_d1YruUSY4nZf-puwfQCOWMvdc8JdlONy89CjdJa7OX5JaN3dbwqq8Tbp1K5C8s6
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή