ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 28/4/2023
Τίτλος: Προκήρυξη επιλογής υποτρόφων χωρίς διαγωνισμό για σπουδές Δευτέρου Κύκλου (μεταπτυχιακές) ή Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) στο εξωτερικό ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 από τα έσοδα του κληροδοτήματος Π
Περιγραφή:
Link1: files/triantafillidi.pdf
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή