ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 20/3/2023
Τίτλος: Αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση ΕΣΠΑ 
Περιγραφή: "Υπενθυμίζεται πως η λήξη του διαστήματος υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση ΕΣΠΑ  του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 , έχει οριστεί στις 27/3/2023 και ώρα 14:00. Η προθεσμία είναι αποκλειστική."
Link1:
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή