ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 13/3/2023
Τίτλος: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΩΣ 17/3/2023
Περιγραφή: Σας ενημερώνουμε ότι λόγω προβλήματος της Ηλεκτρονικής Γραμματείας οι δηλώσεις μαθημάτων παρατείνονται έως την Παρασκευή 17/3/2023.

Προσοχή: Μετά την 17η/3/2023 εκπρόθεσμες δηλώσεις δε θα γίνονται αποδεκτές.
Link1:
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή