ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 3/3/2023
Τίτλος: ΠΜΣ ΑΔΕΣ: Προγραμματισμός έκτακτου μαθήματος «Δομικός Σχεδιασμός Υποδομών για Παραγωγή, Αποθήκευση και Μεταφορά Ενεργειακών Πόρων» την Πέμπτη 09/03/2023.
Περιγραφή: Έχει προγραμματιστεί έκτακτο μάθημα την Πέμπτη 09/03/2023 και ώρα 18.00‐21.00 του ΠΜΣ ΑΔΕΣ του μαθήματος «Δομικός Σχεδιασμός Υποδομών για Παραγωγή, Αποθήκευση και Μεταφορά Ενεργειακών Πόρων».

Το μάθημα της Δευτέρας 06/03/2023 θα πραγματοποιηθεί κανονικά.


Ο διδάσκων
Καθηγητής, Καραμάνος Σ.  
 
Link1:
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή