ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 21/2/2023
Τίτλος: Αναβολή μαθήματος "Ρεολογία και Μορφοποίηση Πολυμερών Υλικών"
Περιγραφή: Σας ενημερώνουμε ότι το μάθημα "Ρεολογία και Μορφοποίηση Πολυμερών Υλικών" του 8ου εξαμήνου δε θα πραγματοποιηθεί σήμερα Τρίτη 21/2/2023 λόγω απουσίας του διδάσκοντος.
Η έναρξη των μαθημάτων θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 28/2/2023.

Από τη Γραμματεία
Link1:
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή